Bölümler ve Yazarlar

1.BÖLÜM

RİSK YÖNETİMİ

1.1. ÇALIŞMA HAYATINA BAĞLI PSİKOSOSYAL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİLGİ MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLECEK AFET VE ACİL DURUM UYGULAMALARINDAKİ ROLÜ: Mehmet Ali AKKAYA

1.2. ELEKTRONİK ARŞİVLERDE DİJİTAL KORUMA VE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: – Tolga ÇAKMAK ve Şahika EROĞLU

1.3. OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLAMASININ ÖNEMİ VE PLANLAMAYA GENEL BAKIŞ: Bülent ÖZMEN ve Serpil GERDAN

1.4. PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ’NDE TAŞKIN YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ANALİZİ: Kaan GÜRBÜZ

1.5. BİLGİ MERKEZLERİNİN ÖLÇEĞİNE GÖRE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ MODELLERİ: A. Serdar GÜLTEK

1.6. AFETE DAYANIKLI KÜTÜPHANE BİNASI TASARIM İLKELERİ VE YAPISAL RİSKLER: Berrin KÜÇÜKCAN

1.7. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KÜTÜPHANE BİNASININ YANGIN MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: Alper BODUR

1.8. AFET OKURYAZARLIĞI: Vedat GÜLTEKİN ve Yasin ŞEŞEN

2.BÖLÜM

KRİZ YÖNETİMİ

2.1. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE HALK KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ: Merve YAVUZDEMİR

2.2. İSTANBUL SEL VE SU BASKINLARI OPERASYON PLANI: Ahmet KÖSE

2.3. İSTANBUL TARİHİNDE SALGIN HASTALIKLAR VE YEREL YÖNETİMLERDE BİYOLOJİK TEHLİKELER İÇİN RİSK YÖNETİMİ: Nilay ERGENÇ

2.4. AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ ÖRNEĞİ: Doğan TONCER

2.5. NÜKLEER KAZALARIN BİLGİ MERKEZLERİNE OLUMSUZ ETKİ OLASILIĞI: JAPONYA DENEYİMİ: Yasin ŞEŞEN ve Onur GÜNDÜZ

2.6. BİLGİ MERKEZLERİNDE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNİN OLUŞUMU: Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU