Bölümler ve Yazarlar

1. BÖLÜM: KÜTÜPHANE KURUMLARI

Ayşe YÜKSEL-DURUKAN Okul Kütüphaneleri ve Değişim

Ayhan KAYGUSUZ Değişen Eğitim ve Araştırma Ortamında Üniversite Kütüphanelerinin Bugünü ve Geleceği

Ayşe KASAP AVM’lerde Üretim ve Bilgi Toplumuna Açılan Yeni Mekanlar: AVM Kütüphaneleri

Yasin DEMİRBAŞ Ticari Bilgi Kaynakları: İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Örnekleri

Akram NEJABATİ Tahran Kütüphaneleri

2. BÖLÜM: ARŞİV KURUMLARI

Bilgin AYDIN Osmanlı Arşivlerinin Dünya Tarihi Bakımından Önemi

Samet BALTA Bir İlim Hazinesinden Daha Fazlası: Müessese-i Kitabhane ve Müze-i Milli-yi Melik

Yasin ŞEŞEN Afet Kurumlarında Kültürel Bellek Uygulamaları

3. BÖLÜM: BİLGİ MERKEZLERİNDE TEKNİK UYGULAMALAR

Şahin İPLİKÇİ El Yazıları ve İmzalarda Sahtecilik

Selçuk AYDIN Bilgi Merkezlerinde Sayısallaştırma Projeleri

Ragsana HASANOVA Kağıt Esaslı Sanat Eserlerinin Restorasyonu ve Konservasyonu, Sergileme Yöntemleri

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Bilgi Merkezlerinde Güvenlik Yaklaşımları