Bölümler ve Yazarlar

1. BÖLÜM: BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Hülya ÇELİK ŞEŞEN Türkiye’de Bilimsel Kaynakların Hukuksal Denetimi

Yasin ŞEŞEN Verimli Bilgi Yönetimi Açısından Belge ve Bilgi Güvenliği Unsurları

Bahattin YALÇINKAYA Dijital Koruma Bağlamında Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemlerinde İş Devamlılığı ve Felaketten Kurtarma

Yasin ŞEŞEN & Derya ÇANKAYA Türkiye’de Bilgi Kaynağı Olarak Kartografik Materyal Bulunduran Devlet Kurumlarının Dermelerinin İçerik Analizi

Yasin ŞEŞEN & Vedat GÜLTEKİN Türkiye Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Çalışmaları: 2023 Vizyonu

2. BÖLÜM: KÜTÜPHANE BİLİMİNDE SAĞLIK YÖNETİMİ

Vedat GÜLTEKİN Sağlık Okuryazarlığı Çerçevesinde Kişisel Sağlık Bilgi Sistemi E-Nabız Uygulamasının Değerlendirilmesi

Perihan ŞENEL TEKİN Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri

Ayşegül Hülcen DÖNMEZ & Güssün GÜNEŞ Sağlık İletişimi ve Takip Bilgi Sistemlerinin Periyodik Sağlık Muayeneleri (PSM) Farkındalığına Etkisi ve COVID-19 Salgın Sürecindeki Uygulamalar

Güssün GÜNEŞ & Ebru KAYA COVID-19 (Koronavirus) Salgınında Üniversite Kütüphaneleri ve Kütüphanecilerin Rolü

3. BÖLÜM: KÜTÜPHANE BİLİMİNDE AFET YÖNETİMİ

Huriye ÇOLAKLAR Kütüphaneler ve Bilgi Merkezlerinde Risklerin Analizi ve Risk Yönetimi

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Afet Yönetiminde Bilgi Merkezi Uzmanlarının Sorumlulukları

Kaan GÜRBÜZ Afet Taşkın Verisi ve Taşkın Yönetimi: Almanya ve İtalya Örnekleri

İbrahim TAŞDEMİR Afet Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kübra Zayim GEDİK COVID-19 Salgını: Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanecilerinin Afet Yönetimi Süreçlerindeki Rolleri